+48 608 010 588

NASZE PORTFOLIO

Projektowanie graficzne zebrane w formie pokazu to Portfolio czyli teczka (także w sensie dosłownym lub np. segregator) z przykładowymi pracami artysty, a w szerszym znaczeniu prezentacja dokonań danej osoby lub firmy, np. plik zawierający próbki, przykłady i wizerunki wykonanych, kompletnych prac, mogących być podstawą do oceny jej umiejętności, zdolności do pracy na danym stanowisku lub wykonania danego zadania.

Zajmujemy się projektowaniem na potrzeby druku i mediów cyfrowych. Kreujemy logotypy i znaki graficzne. Projektujemy i modyfikujemy istniejące już strony internetowe. Produkujemy i wdrażamy grafikę do portali społecznościowych. Wymyślamy i wprowadzamy do obiegu hasła reklamowe, dodając je jak w miksturze do spersonalizowanej grafiki. Dzięki szczypcie wizualnej ekspresji tworzymy w ten sposób spójne i niepowtarzalne formy graficzne przede wszystkim wzmacniające markę i postrzeganie klienta.

Zapraszamy do obejrzenia wybranych prac:

  LOGOTYPY i ZNAKI GRAFICZNE  

  REKLAMA WIZUALNA  

  STRONY WWW  

Zachęcamy Państwa do współpracy.