+48 608 010 588

REKLAMA W KRAŚNIKU  – Dźwignią handlu!

Słowo reklama to pochodzi z języka łacińskiego reclamo, reclamare ‘odzew’; re 'w tył, znów, naprzeciw’ i clamo, clamare ‘wołać – Słownik Wyrazów Obcychinformacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług. Popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).

Według dyrektywy 2006/114/WE UE reklama oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek formie w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu wspierania zbytu towarów lub usług, w tym nieruchomości, praw i zobowiązań.

Zajmujemy się projektowaniem na potrzeby druku i mediów cyfrowych. Kreujemy logotypy i znaki graficzne. Projektujemy strony internetowe i grafikę do portali społecznościowych. Wymyślamy i wdrażamy hasła reklamowe. Dodajemy je jak w miksturze do spersonalizowanej grafiki i dzięki szczypcie wizuali tworzymy w ten sposób spójne i niepowtarzalne formy graficzne. Nasze działania wzmacniają markę i postrzeganie klienta.

Pomagamy skutecznie wszystkim, którym reklama i projektowanie graficzne jest potrzebne.

Zapraszamy do obejrzenia przykładowych prac i do kontaktu.